โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมสุขภาวสำหรับนักเรียน

ผู้เข้าชม : 524
เนื่องด้วยโรงเรียนกมลศรี เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมสุขภาวสำหรับนักเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19-20 ส.ค. 62 ณ โรงแรมชฎา จังหวัดนครศรีธรรมราชข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง