ขอเชิญร่วมส่งครูจินทนา เหมะรักษ์

ผู้เข้าชม : 624
ขอเชิญร่วมส่งครูจินทนา เหมะรักษ์ เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ในวันที่ 7 มีนาคม 2662 ในเวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนกมลศรี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของผลงานในการประกวดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด- การระบายสีภาพ อ.1-อ.3- การระบาายสีภาพ ป.1-ป.3- การคัดลายมือคำขวัญยาเสพติด ป.1-ป.3- คำขวัญต่อต้านยาเสพติด ป.4-ม.3- การวาดภาพระบายสี ป.4-ม.3- การเขียนเรียงความ ป.4-ม.3- การกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ม.3
ขอเชิญร่วมส่งครูจินทนา เหมะรักษ์ เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ในวันที่ 7 มีนาคม 2662 ในเวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนกมลศรี
ด้วยโรงเรียนกมลศรีได้กำหนดการสอบกลางปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 โดยให้นกเรียนมารับผลการเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-10.00 น. ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2562 โดยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) แและเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562