การแข่งงานงานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 15

ผู้เข้าชม : 500
โรงเรียนกมลศรี เป็นตัวแทนของเครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์ เข้าร่วมการแข่งขันงานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค. 62ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกมลศรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ (วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561