การแข่งขันวิชาการ เครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์

ผู้เข้าชม : 464
เครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์ ได้จัดการแข่งขันวิชาการ เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกมลศรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ (วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561