โรงเรียนกมลศรี

โครงการ 108 อาชีพ

วันที่ 20 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 282
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จัดโครงการอบรม 108 อาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนกมลศรี ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
   

    
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกมลศรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ (วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนกมลศรี

ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 1 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 075-270845 อีเมล์ : [email protected]

Engine by SchoolWeb.in.th