โครงการการป้องกันยาเสพติด

ผู้เข้าชม : 400
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมการอบรมโครงการการป้องกันยาเสพติด ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม องค์การส่วนตำบลกะลาเสข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกมลศรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ (วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561