กิจกรรมการจัดพานวันไหว้ครู

ผู้เข้าชม : 509
เนื่องด้วยโรงเรียนกมลศรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จึงได้มีกิจกรรมการแข่งการการจัดพานไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกมลศรี
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จัดขึ้น ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงฯ (วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561