ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปิด-เปิดภาคเรียน

ด้วยโรงเรียนกมลศรีได้กำหนดการสอบกลางปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที...

เชิญร่วมงานครูเกษียณ เครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์

เนื่องด้วยเครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์ จัดงานเกษียณให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาขึ้นในวันที่ ...

ขอเชิญร่วมส่งครูจินทนา เหมะรักษ์

ขอเชิญร่วมส่งครูจินทนา เหมะรักษ์ เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ...

ประกาศเข้าร่วมส่งผลงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

ประเภทของผลงานในการประกวดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด - การระบายสีภาพ อ.1-อ.3 - การระบาายสีภาพ ...

 

รูปกิจกรรม

 

ข่าว

VDO